Over DeDS (en Open Domein)

"De Vereniging Open Domein beoogt een bijdrage te leveren aan de (digitale) maatschappij door een openbare ruimte op het internet te bieden, buiten het bereik van censuur of commmercie. De vereniging is een onafhankelijke non-profitorganisatie, open voor iedereen die haar doelen steunt."

Zoals hierboven beschreven is de missie van Vereniging Open Domein (VOD) in het kort te karakteriseren. Aangetekend dat dit missie-statement nog volledig open staat voor discussie. Want wat Open Domein nu precies is, daar kan niemand nog echt antwoord op geven. Dat het speciaal is en potentie heeft: daar is vrijwel iedereen het wel over eens.

 

Ontstaan

Begin 2001 dreigden de eigenaren van de Digitale Stad Amsterdam (DDS) de stekker uit DDS City te trekken. Enkele gebruikers richtten daarom op 14 februari de vereniging Open Domein op met het doel om de digitale stad over te nemen. Dat is niet zo gelopen. De DDS werd omgevormd tot een commercieel bedrijf en de vereniging Open Domein ging, zonder de DDS domeinnaam en website, door met een eigen server om de gratis laagdrempelige internettoegang in stand te houden. Vanaf 14 maart 2001 alleen met een e-mailinglist, maar eind augustus van hetzelfde jaar ging onze eerste (tweedehandse) server met gratis e-mail en webruimte online: het project DeDS.

 

Bestuur

Het bestuur van vereniging Open Domein heeft de volgende samenstelling:

  • Jeroen Snijders (voorzitter)
  • Henk Langendijk
  • Willem de Kei (secretaris)
  • ReindeR Rustema (penningmeester)
  • Johan Kok

Zie verder onze historie.

 

Voor meer informatie over DeDS en Vereniging Open Domein, neem contact op met info@opendomein.nl