Privacy

Voor een goede afwerking van de informatie of functionaliteiten heeft vereniging Open Domein persoonlijke gegevens nodig. Open Domein heeft de privacy hoog in het vaandel en zal:

  • Niet meer gegevens vragen dan strikt noodzakelijk voor de Nederlandse wet, de verleende dienst of de functionaliteit.
  • De verkregen gegevens alleen gebruiken voor de dienst of functionaliteit waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
  • De verkregen gegevens zullen niet worden verkocht of op enige andere wijze aan derden doorgegeven.
  • Je homepage zal worden weergegeven in de (toekomstige) catalogus van alle DeDS homepages.
  • Correspondentie van klagers wordt met descretie behandeld. Gegevens van klager en/of de klacht zelf (zowel integraal als inhoudelijk) worden alleen doorgestuurd naar de gebruiker met uitdrukkelijke toestemming van de klager.

 

Uitzondering hierop is mogelijk bij:

  • Overname: Bij een overname of fusie zal Open Domein de gegevens gebruiken om u in te lichten en te vragen of u de relatie met de nieuwe entiteit wilt continueren. Zo niet, dan zal Open Domein uw gegevens vernietigen.
  • Gerechtelijk bevel: Indien een gerechtelijk bevel eist dat gegevens worden vrijgegeven, zal Open Domein alleen die gegevens overhandigen die expliciet worden geeist in het bevel.

Wijzigingen van dit privacy statement worden kenbaar gemaakt op deze website en via de Open Domein nieuwsbrief.

brief Reinder